Congrid: Digitaalinen tarkastusasiakirja

Ohjelmistoyritys Congrid on julkaissut digitaalisen tarkastusasiakirjan helpottamaan ja selkeyttämään rakennustyömaiden arkea. Tarkastusasiakirjan tarkoituksena on ohjata työmaita hyvän rakentamistavan ja asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseen. 

Työkalu on suunniteltu projektitason tehtävienhallintaa ja hyväksyntää varten. Tarkastusasiakirjaan on kirjattu tärkeimmät tarkastettavat asiat, riskialtteimmat työvaiheet ja viranomaiskatselmukset. Vastuuhenkilöt varmentavat suoritetut tarkastukset tarkastusasiakirjaan omalla allekirjoituksellaan. Vastaava työnjohtaja on puolestaan velvoitettu valvomaan, että tarkastusasiakirja on ajan tasalla ja että vastuuhenkilöt ovat suorittaneet vaaditut tarkastukset.

Digitaalinen tarkastusasiakirja on osa ohjelmiston laadunhallinnan kokonaisuutta. Yritykset voivat räätälöidä omia hankekohtaisia tarkastusasiakirjan sisältöjä ja ottaa nämä käyttöön muutaman asetuksen avulla ohjelmistossa. Tarkastusasiakirja linkittyy myös osana projektikohtaisia laadunvarmistusmatriiseja, joiden kautta hallitaan normaaliin tapaan työmaalle suunniteltuja tarkastuskokonaisuuksia.

Lisätietoa: congrid.fi