Kuva: Caverion Suomi

Caverion tuottaa VR:n kiinteistöille energiajohtamisen palvelut

Caverion ja VR Group ovat sopineet energia­johtamisen palveluiden tuottamisesta VR:n kiinteistöihin. Caverion vastaa jatkossa VR:n kiinteistöjen energia­johtamisesta. Kiinteistöjen kokonais­pinta-ala on yli 400 000 neliömetriä ja ne sijaitsevat ympäri Suomea.  

Kuva: Caverion Suomi

Energiajohtamisen palveluiden pää­tehtävänä on johtaa ja kehittää VR:n kiinteistö­yksikön energian­hallinnan kokonaisuutta. Tavoitteena on viedä energia­tehokkuuden kehittäminen uudelle tasolle yllä­pitämällä ja edelleen kehittämällä systemaattista tapaa mm. energian­kulutuksen seurannalle, poikkeamien korjaamiselle, tarpeellisten energia­tehokkuutta parantavien toimen­piteiden havaitsemiselle ja toteutukselle sekä tarvittavalle raportoinnille.

– Olemme pitkäjänteisesti parantaneet energian­kulutuksen seurantaa ja hakeneet uusia toiminta­malleja yhdistämällä eri palvelu­tuottajien osaamista, sanoo VR Groupin kiinteistö­johtaja Juha Antti Juutinen.

Samalla kun kehitetään kiinteistöjen energia­tehokkuutta, vähennetään kiinteistöjen energian­käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä. Palveluillaan Caverion tukee VR:ää vastuullisuus­tavoitteiden saavuttamisessa. 

– Kiinteistöjen energiajohtaminen ja energian­hallinta kytkeytyy oleellisesti nykyisiin kiinteistö­johtamisen palveluihin. Kokonais­valtaisella palvelulla pystymme parhaiten vaikuttamaan kiinteistöjen toimintaan ja energian­käyttöön, Caverion Suomen liiketoiminta­johtaja Laura Karotie sanoo.