Havainnekuva Nummen palvelukeskuksesta

Caverion toteuttaa Nummen palvelukeskuksen yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Hämeenlinnan kaupungin kanssa Nummen palvelukeskuksen toteuttamisesta elinkaarihankkeena. Hanke toteutetaan yhteistyössä YIT:n kanssa. Sopimuksen arvo on Caverionin osalta noin 16 miljoonaa euroa, ja se sisältää kohteen talotekniikan kokonaistoimituksen sekä kohteen Teknisen huollon ja kunnossapidon sekä Palveluiden johtamisen 20 vuoden sopimuskauden ajan. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio sopimuksen pidentämisestä viidellä vuodella. YIT vastaa palvelukeskuksen rakentamisesta.

Caverionin talotekniikan kokonaistoimitus kattaa suunnittelun, toteutuksen sekä projektin johtamisen kaikkien taloteknisten järjestelmien osalta, mukaan lukien kiinteistön Lämmitys-, vesi- ja viemäri-, Ilmanvaihto- ja ilmastointi-, Jäähdytys-, Sähköistys-, Informaatio- ja viestintäteknologia- sekä Turvallisuus- ja Automaatiojärjestelmät.

Palvelukeskuksen valmistuttua Caverion vastaa kiinteistön Teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä Palveluiden johtamisesta, johon sisältyvät teknisten palveluiden ohella myös muun muassa kiinteistön siivoukseen ja ulkoalueiden hoitoon liittyvien palveluiden johtaminen. Caverion on siten vastuussa kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta, kunnosta ja energian käytöstä koko sen elinkaaren ajan. Kohde on liitetty Caverionin HelpDesk-palveluun sekä ympärivuorokautiseen etävalvontaan ja -hallintaan, mikä takaa kiinteistön käytölle sovittujen tavoitteiden saavuttamisen.

Havainnekuva Nummen palvelukeskuksesta
Havainnekuva Nummen palvelukeskuksesta

Elinkaarimalli takaa turvalliset ja terveelliset olosuhteet

Nummen palvelukeskus käsittää yhtenäiskoulun, kirjaston, monipuoliset liikuntatilat, sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloja sekä kulttuuripalvelutiloja.  Kokonaisuutena keskuksesta syntyy muunneltavissa oleva rakennus, jossa tekniset ratkaisut palvelevat uudenlaisia toimintatapoja.

”Tarkoitus on, että uudesta rakennuksesta tulee kaikenikäisten elämänkaarinen kylän keskus kaupunkilaisille. Saamme keskukseen muun muassa kirjaston, jonka toivomme houkuttelevan keskukseen kouluaikaankin kaikenikäisiä kävijöitä. Palvelukeskukseen on tulossa myös liikunta- ja kulttuuripalveluja”, sanoo Hämeenlinnan lasten, nuorten ja elämänlaatupalveluiden tilaajajohtaja Markku Rimpelä.

”Olemme toteuttaneet useita elinkaarihankkeita sekä Suomessa että Tanskassa. Elinkaarimalli on toimivin tapa varmistaa, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja aina käytettävissä suunniteltuun tarkoitukseensa”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Nummen palvelukeskus on kokonaisalaltaan noin 10 000 m2 ja tilat on suunniteltu lähes 1400 käyttäjälle. Rakentaminen aloitetaan maansiirtotöillä keväällä 2016 ja rakennus on valmis kesällä 2018. Hanke toteutetaan leasing-rahoituksella, rahoittajana toimii Kuntarahoitus Oyj. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Linja Arkkitehdit Oy ja tilojen pedagogisesta suunnittelusta vastaa Qroom Oy.

Hämeenlinnan kaupunki kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakassegmenttiin.

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi, @CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga