Valokuvaaja: Mikko Vahaniitty

Caverion modernisoi Perjentunnelin tunnelitekniikan Itävallassa

Caverion on solminut Itävallan moottoriteitä hallinnoivan ASFINAG-yhtiön (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) kanssa sopimuksen Itävallan Tirolissa sijaitsevan Perjentunnelin turvalaitteistojen kunnostuksesta. Sopimus kattaa tunnelin keskijännite-, ilmanvaihto-, radio-, sähkö- ja ohjausjärjestelmien uusimisen. Sopimuksen arvo on 13 miljoonaa euroa.

Valokuvaaja: Mikko Vahaniitty

”Olemme iloisia, että ASFINAG on valinnut Caverionin tähän projektiin. Kuten Wiltenerin tunneliprojektissa Innsbruckissa, meillä on tilaisuus osoittaa tekninen osaamisemme, työmme laatu ja kykymme toteuttaa toimitukset aina ajallaan”, sanoo Caverionin Itävallan divisioonajohtaja Manfred Simmet.

Perjentunnelin projekti on ollut käynnissä toukokuusta 2016 lähtien. Käyttöturvallisuus paranee huomattavasti, kun tunneliin rakennetaan uusi toinen putki, olemassa oleva putki kunnostetaan ja tunneliin asennetaan uusinta turvatekniikkaa. Moottoritieosuus toimii Landeck-Zamsin pohjoisena ohitustienä, joka yhdistää Inn-laakson ja Stanzertalin.

Uuden putken työt valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä. Kun ensimmäisen putken kunnostustyöt saadaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä, käytössä on kaksi nykyaikaista tunneliputkea.

ASFINAG kuuluu Caverionin julkisen sektorin asiakassegmenttiin. Lue lisää julkisen sektorin asiakassegmentistä.


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi