Kuvat: balticconnector.fi

Balticconnectorin meriputki valmistui aikataulussaan

Balticconnector-hankkeen meriputki on valmistunut. Hankkeen viidestä työmaasta meriputki valmistui ensimmäisenä.

Noin 77 kilometriä pitkä kaksisuuntainen meriputki kulkee Inkoosta Paldiskiin, noin 50 kilometriä Tallinnasta länteen. Sen suunnittelussa huomioitiin ympäristötekijät, merenpohjan muoto ja olosuhteet, laivaväylät sekä risteävät rakenteet. Merenpohjaan asennettu betonipäällysteinen putki on peitetty paikoittain kivilouhoksella.

Kuvat: balticconnector.fi

Meriputkelle on tehty koeponnistus, jonka jälkeen putki on tyhjennetty ja kuivattu valmiiksi kaasun siirtämistä varten. Putken suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

”Meriputkityömaan valmistuminen aikataulussa on erinomainen esimerkki hyvästä yhteistyöstä kaikkien osapuolten välillä. Erikseen haluan kiittää yhteistyöstä työmaan lähellä asuvia naapureita”, toteaa projektijohtaja Tom Främling.

Balticconnector-kaasuputki on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

”Henkilöstömme ja kumppaneidemme ammattitaito ja kunnianhimo varmistavat sen, että kaikki on valmiina kaasun virtaamiseksi Suomen ja Viron välillä vuoden 2019 lopussa. Meriputken valmistuminen on yksi tärkeimmistä etapeista matkalla kohti kaasumarkkinoiden avautumista”, arvioi Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Balticconnector yhdistää valmistuessaan Suomen ja Viron kaasuinfrastruktuurit ja mahdollistaa maiden kaasumarkkinoiden avaamisen käytännössä.