Assemblinille kestävän kehityksen komitea

Kestävä kehitys käsittelee liiketoimintojen taloudellisia, liiketoiminnollisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökohtia. Assemblinin lähtökohtana on olla vastuullinen yritys, joka harjoittaa kannattavaa ja tervettä liiketoimintaa sekä kiinnittää huomiota ympäristöön ja omiin ja muiden resursseihin ja myös kuluttaa näitä resursseja harkitusti ja taloudellisesti.

Kestävän kehityksen komitea on perustettu sen takia, että koordinointi ja seuranta olisi mahdollisimman helppoa. Komitea on suoraan alisteinen konsernin johtoon, mukaan lukien kunkin liiketoiminta-alueen edustajat ja asiaankuuluvat konsernin henkilöstötoiminnot.

Kestävän kehityksen komitean jäsenet ovat:

Åsvor Brynnel, viestintä Assemblin Nordic
Anders Sarpakari, juristi Assemblin Nordic
Jarl Cornell, Liiketoimintojen kehittäminen Assemblin Nordic
Fanni Lång, Viestintä Assemblin Suomi
Siri Forsberg, CFO Assemblin Norja
Bengt Johnsen, HR Assemblin Norja
Dan Wallén, HR Assemblin VS
Johan Holmqvist, Liiketoimintojen kehittäminen Assemblin VS
Cecilia Lindblad, HR Assemblin Ventilation
Johny Ericsson, Kehittäminen Assemblin El