H-rakennus, visualisointikuva

Arelle Vaasan keskussairaalan uudisrakennuksen 30 miljoonan talotekniikkaurakka

BothniaHigh 5 -allianssi on valinnut Aren talotekniikkaurakoitsijaksi Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen toteutusvaiheeseen. Talotekninen kokonaisuus käsittää putki-, sähkö- ja ilmanvaihtourakat sekä rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja putkipostiurakat. Sopimus tehtiin YIT:n ja Aren kesken, ja sen arvo on lähes 30 miljoonaa euroa.

H-rakennus, visualisointikuva

Are oli mukana myös toteutusvaihetta edeltäneessä kehitysvaiheessa, joka alkoi joulukuussa 2017. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2019.

– Are on ollut mukana tuomassa omaa osaamistaan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, ja on luontevaa jatkaa yhteistyötä asiaan perehtyneiden talotekniikka-ammattilaisten kanssa, kertoo allianssin projektipäällikkö Markus Kaustinen YIT:ltä. Are toimii tiiviissä yhteistyössä allianssin kanssa. Yhteisenä tavoitteena on toteuttaa sairaalan asiakkaille sekä henkilökunnalle Suomen parhaat ratkaisut.

–Talotekniikka on keskeisessä asemassa rakennuksen sisäolosuhteiden ja käytön kannalta.Toimivan talotekniikan ansiosta uudessa rakennuksessa myös ylläpito-, huolto- ja energiakustannukset pysyvät maltillisina, kertoo Aren Vaasan aluejohtaja Petri Alapelto.

Ilmakuva H-rakennuksen työmaasta

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus toteutetaan BothniaHigh 5 -projektiallianssina yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin, YIT:n, Granlund Pohjanmaan, Ramboll Finlandin sekä RaamiArkkitehtien ja Arkkitehdit Kontukosken kanssa.

Uusi rakennus yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. Asiakkaille ja henkilökunnalle rakennetaan terveet sekä turvalliset tilat. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022.