Helsingin Kalasataman energiajärjestelmä täydentyy ABB:n uusimmalla digitaalisella kojeistoteknologialla sekä ainutlaatuisella rengasverkkoratkaisulla. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Voima Graphics Oy

ABB:n uusin digiteknologia vahvistamaan Kalasataman älykästä energiajärjestelmää

ABB toimittaa Helen Sähköverkko Oy:lle Suomen ensimmäiset digitaaliset kojeistot, jotka tulevat toimimaan osana älykästä muuntamoautomaatiota ja turvaavat rakenteilla olevan uuden Kalasataman alueen häiriöttömän sähkönsaannin. Kalasatamassa debytoi myös Suomen ensimmäinen rengasverkko keskijänniteverkossa.

Suomen ensimmäisen älykkäiden energiajärjestelmien mallialueen Helsingin Kalasataman energiajärjestelmä täydentyy ABB:n uusimmalla digitaalisella kojeistoteknologialla sekä ainutlaatuisella rengasverkkoratkaisulla. Molemmat ratkaisut ovat Suomen mittakaavassa ensimmäisiä lajissaan. Ne turvaavat rakenteilla olevan Kalasataman alueen mahdollisimman häiriöttömän sähkönsaannin. Vuoteen 2040 mennessä alueesta muodostuu koti yli 25 000 ja työpaikka yli 10 000 ihmiselle. Alueelle rakentuu lukuisia liikkeitä, ruoka- ja tapahtumakeskittymä sekä vapaa-ajan toimintoja.

Helsingin Kalasataman energiajärjestelmä täydentyy ABB:n uusimmalla digitaalisella kojeistoteknologialla sekä ainutlaatuisella rengasverkkoratkaisulla. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Voima Graphics Oy

Perinteisissä sähkönjakeluverkoissa energian suunta on perinteisesti yksisuuntainen – energiayhtiöltä kuluttajalle. Uusissa älyverkkoratkaisuissa muuntamon kojeiston läpi kulkevan energian suunta voi vaihdella tilanteen mukaan. Esimerkiksi pienten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä tarvitaan yhä useammin mahdollisuus syöttää energiaa takaisin verkkoon. ABB:n Unigear Digital -digikojeisto mahdollistaa muuttuvien kuormien hallinnan helposti uuden sensoritekniikan, edistyneen väylätekniikan ja uraauurtavan suojausteknologian ansiosta. Digikojeiston etuina ovat energiansäästö, käytön joustavuus ja turvallisuus sekä merkittävä säästö kojeiston jättämässä hiilijalanjäljessä koko elinkaarensa aikana.

Lisäksi Kalasataman alueella debytoi Suomen ensimmäinen suljettu rengasverkko keskijänniteverkossa. Siinä sähkönsyöttö on päällä jatkuvasti kahdesta suunnasta. Tämä siirtoverkoissa yleinen verkon käyttötapa otetaan nyt ensimmäistä kertaa käyttöön keskijänniteverkon rengasverkossa. Uusimman teknologian mahdollistamalla ratkaisulla varmistetaan mahdollisimman häiriötön sähkönsyöttö kriittisiin kulutuskohteisiin sekä pienennetään keskijänniteverkon häviöitä.

”Kalasataman älyverkkohankkeessa halusimme pilotoida myös uusia verkkotekniikoita. Selvitysten jälkeen päädyttiin suljettuun keskijänniterengasverkkoon. Suljetun renkaan mallilla voidaan päästä hyvin korkeaan toimitusvarmuuteen, koska yhden keskijännitejohto-osan vika ei aiheuta asiakaskeskeytystä. Kalasataman keskus valikoitui toteutuskohteeksi suuren sähkötehon ja merkittävän asiakasvaikutuksen vuoksi”, kertoo järjestelmäpäällikkö Mika Loukkalahti Helen Sähköverkosta.

Renkaan toteutusmalleja ja ennen kaikkea suojausmalleja tutkittiin ja simuloitiin myös yhdessä Vaasan yliopiston kanssa. Perinteinen, säteittäiselle verkolle suunniteltu suojaus ei sovellu rengasverkoille. Kalasatamassa hyödynnetään muun muassa differentiaalisuojausta, maasulun suuntavertosuojausta sekä uutta sensori- ja prosessiväylätekniikkaa. Ratkaisun avulla varmistetaan nopea ja turvallinen vikojen havaitseminen ja viallisten osien erottaminen, ilman keskeytyksiä asiakkaille.

”Kalasatama on upea voimannäyttö suomalaisesta teknologiaosaamisesta ja yhteistyöstä. Se on myös malliesimerkki tulevaisuuden älykkäästä energiajärjestelmästä, joka hyödyntää uusinta digitaaliteknologiaa. Nyt toteutettava ratkaisu on suunnannäyttäjä tulevaisuuden kaupunkiverkkojen teknologiassa. Olemme iloisia siitä, että saamme Kalasataman alueella yhdessä Helenin, Helen Sähköverkon ja Fingridin kanssa olla kehittämässä ja hyödyntämässä koko maailman mittakaavassakin uusia älykkään sähköjärjestelmän ratkaisuja”, myyntijohtaja Matti Vaattovaara ABB:ltä sanoo.


ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Asiakkaat ovat maailmanlaajuisesti teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla. Yli 125-vuotias ABB on mukana edistämässä teollisuuden digitalisaatiota, energiajärjestelmän murrosta ja neljättä teollista vallankumousta. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 132 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 100. www.abb.fi

Helen Sähköverkko Oy
Siirrämme sähköä helsinkiläisille. Asiakkaita pääkaupungissa on 375 000. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kymmenes vuosi. Toimitusvarmuutemme on siis huippuluokkaa. Sähköverkkoa Helsingissä on lähes 6 200 km, joista 96 % kulkee säävarmasti maan alla. Älykkäiden sähkömittarien avulla mittaamme helsinkiläisten kotien sähkönkulutuksen tunneittain. Haluamme toimia kaupunkitilassa hyvänä naapurina helsinkiläisille. https://www.helensahkoverkko.fi/