Aalloppi on energiatehokkuuden edelläkävijä

AalloppiTiukalle tontille aivan radan viereen noussut Aalloppi yhdistää toimisto- ja liiketalon samaan kokonaisuuteen. Rakennus on sijainniltaan erinomaisessa paikassa juna- ja autoliikenteen risteyskohdassa aivan Järvenpään keskustan välittömässä tuntumassa.

AalloppiRakennuksen radan puoleisessa päädyssä on liikekerroksen päällä kolmikerroksinen toimistosiipi, jonka tilat ovat muunneltavissa avo- tai kombitoimistoiksi tarpeen mukaan. Maantasokerros ja siihen liittyvä itäsiipi ovat liiketiloina, joissa toimii muun muassa päivittäistavarakauppa sekä useita erikoismyymälöitä kukkakaupasta kahvila-lounasravintolaan.

– Tämä on moderni ja asiallinen, perinteisellä betonirungolla toteutettu rakennus, jossa sekä ikkuna-aukotus että julkisivumassoitus ja väritys on suunniteltu olemassa olevaan Järvenpään kaupunkikeskustaan soveltuvaksi. Julkisivupinnaksi valittiin vaalea, sammutettu ohutrappaus. Radan puolella oleva toimistotorniosuus keskustelee vieressä olevan kaupunkikeskustan ja sen kerrostalojen kanssa, kohteen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Pertti Hakamäki Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:stä luonnehtii.

Rakennuksen ympärillä on paljon toimintaa, minkä vuoksi huoltopiha on piilotettu täyskorkeiden alumiinisäleikköjen taakse. Sisäänajo huoltopihalle tapahtuu sivukadulta.

– Näin huoltotoiminta on kokonaan näkymättömissä, vaikka se tapahtuu aivan parkkipaikan vieressä, Hakamäki toteaa.

AalloppiEnsimmäinen Energianero

YIT antaa markkinointiviestinnässään lupauksen, että YIT:n Energianero-toimistotaloissa käyttäjä säästää ylläpitokustannuksissa merkittäviä summia nykyiseen toimistoonsa nähden ‑ olivatpa energiakulutuksen käyttötottumukset millaiset tahansa. Kohteen energiatehokkuutta lisäävien investointien takaisinmaksuajan arvioidaan olevan alle kymmenen vuotta.

Rakennuksen ikkunoilla on tavallista paremmat energiaominaisuudet ja erityisesti talotekniikkaan on kiinnitetty huomiota.

– Normien mukaisessa uudiskohteessa ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon eli SFP-luvun pitäisi olla alle 2,5. Tässä kohteessa oli tavoitteena, että SFP-luku pysyisi alle kahden. Tämä tarkoittaa väljempää mitoitusta laitteissa, kohteen LVI-suunnittelusta vastannut Lauri Seppälä YIT Kiinteistötekniikasta kertoo.

Kahdessa ylimmässä toimistokerroksessa on pyörivällä lämmönsiirtimellä toimiva lämmön talteenottolaitteisto, joka on poikkeuksellisesti toteutettu kahdella roottorilla.

– Tätä ei tietääkseni ole Suomessa vielä kokeiltu muualla tässä mittakaavassa. Lämmön talteenottokyvyn on laskettu olevan yli 90 prosenttia, kun se yhden roottorin ratkaisussa olisi 70‑80 prosenttia. Laitteilla myös jäähdytetään toimistoja tarvittaessa, Seppälä sanoo.

Kaupan kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään myös lämmön talteenotolla ja siirretään ilmanvaihdon lämmitykseen talvella. 

Lisäksi Aallopissa käytetyt kiertovesi-, lämmitys-, jäähdytys- ja lauhdepiirien pumput ovat pääosin kaikki taajuusmuuntajaohjattuja, jolloin pumput käyvät aina optimiteholla eivätkä kuluta ylimääräistä energiaa.

AalloppiPysäköintihallin savunpoisto suuntapainepuhaltimilla 

Pysäköintihallin savunpoisto on toteutettu suuntapainepuhaltimilla. Niitä on käytetty jo pitkään tunneleissa, mutta nyt ne tekevät tuloaan myös muihin tiloihin.

Ratkaisussa ei perinteisiä IV-kanavistoja tarvita ollenkaan, vaan ilmamassaa siirretään pelkästään parkkihallin kattoon asennetuilla suuntapainepuhaltimilla. Tilansäästö perinteiseen tekniikkaan verrattuna on merkittävä, koska savunpoistossa ilmamäärät ovat suuret ja näin myös perinteiseltä kanavistolta vaadittaisiin väljyyttä.

– Ratkaisu vaatii hyvää suunnittelua toimiakseen oikein. Suunnittelun yhteydessä tehdään järjestelmästä tietokonesimulointi, johon on syötetty muun muassa kohteen rakenteelliset ratkaisut ja palokuormat.

Ahtaalla tontilla 

Rakennustontti on hyvin ahdas. Toisella puolella tonttia rajaa radan alittava katu ja toiselta puolen VR:n pysäköintialue aivan rakennuksen ulkoseinän vieressä. Kaavan edellyttämät autopaikat ovat kaikki rakennuksen kellarikerroksessa.

– Tontin poikki meni aiemmin rata vieressä oleville viljasiiloille. Maaperässä oli kuparijäämiä, joten tontille tehtiin maanvaihto. Muuten rakennusperusta on osittain paalutettu sekä paikoin maavaraisilla anturoilla ja kalliolla. Toimisto-osa nostettiin ensin ylös asti ja sitten lähdettiin levittämään kaupan osuutta itään päin maantasokerroksessa, kertoo KVR-urakoitsijana toimineen YIT Rakennus Oy:n vastaava mestari Eino Tiitinen.

Talvi oli kylmä ja luminen, mutta se ei hidastanut rakennusaikataulua, vaikka lumitöitä jouduttiin tekemään kerroksissa moneen otteeseen. Rakennus luovutettiin jopa etuajassa.

AalloppiEtuajassa kylmästä talvesta huolimatta 

Parintuhannen neliön vähittäismyymälä toimii Aallopin kaupallisena veturina. Sen yhteyteen kytkeytyy joukko pienempiä liikkeitä. Toinen kerros on kokonaan lääkärikeskuksella. Kolmas ja neljäs kerros ovat kumpikin joustavasti jaettavissa kolmelle eri käyttäjälle.

– HOK-Elanto halusi avata S-market-myymälänsä alkuperäistä luovutusaikaa aikaisemmin, mikä onnistuikin. S-marketin vähittäismyymäläosuus otettiin vastaan lokakuun lopussa ja myymälä avattiin marraskuun 18. päivä. Muu rakennus otettiin vastaan marraskuun lopussa, kertoo investorin eli VR Eläkesäätiön rakennuttajakonsulttina toiminutHeikki Suoniemi Genpro Solutions Oy:stä.

Lääkärikeskuksella on hygieniasyistä oma erillinen ilmastointijärjestelmänsä omalla ilmastointikoneella varustettuna. Lisäksi lääkärikeskuksen tiloissa on tavallista enemmän erilaista teknistä varustelua tutkimustoimintaa varten. Poikkeavaa on sekin, että jokaisessa vastaanottohuoneessa pitää olla oma käsienpesuallas. Innovarch vastasi myös lääkärikeskuksen sisustussuunnittelusta. 

– Rakennuksen toisen kerroksen syvä runko sopi hyvin lääkärikeskukselle. Keskialueelle saatiin sellaisia tiloja, jota eivät tarvitse ikkunoita, Hakamäki sanoo.

Toimisto-osan kolmas ja neljäs kerros ovat kumpikin jaettavissa kolmelle eri käyttäjälle. Massoitteluun on näissä kerroksissa kolottu pohjoissuuntaan aukotus, jotta kaikkiin toimistohuoneisiin saadaan riittävästi luonnonvaloa.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.