A-Insinöörit: Vähähiilisen rakennuttamisen opas

Vähähiilisen rakennuttamisen opas auttaa kiinteistönomistajia, kiinteistökehittäjiä sekä kaupunkien ja kuntien rakennuttamisesta vastaavia asiantuntijoita tarttumaan hiilipäästöjen minimointiin järjestelmällisesti, osana rakennushankkeen johtamista ja ohjausta.

Opas kertoo, mitä rakentamisen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä on tärkeä tietää, auttaa tunnistamaan rakennushankkeen merkittävimmät päästölähteet sekä tekemään vähähiilisiä valintoja hankkeen kaikissa vaiheissa.

Opas auttaa soveltamaan ympäristöministeriön laatimaa vähähiilisyyden arviointimenettelyä käytännössä sekä kehittämään toimintatapoja tulevan kaavoitus- ja rakennuslain vaatimusten mukaisiksi.

Oppaan taustalla on A-Insinöörien ja RAKLI ry:n yhteistyössä 2020–2021 järjestämä vähähiilisen rakennuttamisen klinikka. Opas on jatkoa 25 rakennuttajaorganisaation klinikkatyöskentelystä julkaistulle raportille.

Lisätietoa: ains.fi/oppaat